A D R I A T I K

LISTA E PAGESAVE PER EDICIONIN 2014KANE PAGUAR-   Flladi,Blerimi,Pellumbi: Zino;Ferro:Spahiu;Arti;Vani:Fatmiri:Astriti;Eduarti;Alketi;Kosta -300;Trifoni;Petriti;Albani  50:Mitika  = 1850


                                                              FAZA E PARE
                                                     ___________________
            GJITHSEJ 12 NDESHJE TE LUAJTURA

SHPENZIME-  1820  
  REGJISTRIMET  600.00
    FUSHA              250.+250=500
   REFERAT   8 x 90= 720
            GJITHSEJ  =  1850
    PS __ ne shpenzime nuk eshte llogaritur uji
                                                    FAZA E DYTE
                                                _________________
   

               Jane  per tu bere 7 ndeshje brenda x 90 =  $ 630  ( per referat)
                   gjithsej  13 ndeshje x 10  = $ 130 per uje .
                                 GJITHSEJ  = 760

     PAGUAN-    

Blerimi 100   - Ferro 100   ;Mitika   50  ;Trifoni    50 ;Ziniu   50, Flladi 50.Pellumbi 100

     PAGESA E ANTARSISE

            SEZONI  2013

                                            JANE GRUMBULLUAR  1900-SHPENZUAR  2050-JANE PER TU BERE edhe 13 ndeshje

                                             BRENDA-7X100=700--- JASHTE    6X10=60 GJITHSEJ duhen dhe   $ 800

                                            

1-ZINI FETA      100 +50                 

2-GEZIM FERRO   100 +50                             REGISTRIMI        800

3-FAIK FEJZAJ       100                                   FUSHA                  250                                                    

4-ASTRIT LOHJA    100 +50                           REFERE   deri tani 8x100=800

5-ART BYLYKU       100                                 PER UJE- jane zhvilluar 15 ndeshje x10=150

6-EDUART BOCI       100                                date 08/18  u blene birra     $ 50

7-BLERIM COMA      200 + 50

8-MITIKA GRAZHDANI  100 +50

9-GJERGJI PECANI -  100 +20

10-SHKELQIM BYLYKBASHI  100

11-FLLADI KULLA   100 +50

12-FREDI OZUNI      100

13-HAJRI AGOLLI     100

14-PELUMB AMETI   100 +50

15 ARTAN TOPALLI   100

16-FATMIR BERBERI   100 +50

17- JOVAN KARANXHA 100

18- YLLI BECOLLI       100

19-PETRIT XHAHO   100

FINANCE

FINANCA

                      PAGESAT E KUOTES

1-PELLUMB AMETI         100     + 100                                                          REFERRET  duhet te  PAGOHEN ME $  85 PER NDESHJE BRENDA

2-FATMIR BERBERI         100                             U MBLODHEN GJITHSEJ 1800 DOLLARE------        $ 1000 u perdoren per regjisrtrimin

3-ALBAN MANCAKU      100                     PER FAZEN E PARE- U LUAJTEN gjithsej  13 loja- 8 ndeshje brenda  per  90 = $ 720                                                                             

4-GJERGJI PECANI           100                       me 80 dollaret e mbetur eshte blere uje dhe akull per cdo ndeshje  $ 10-11  DHE DY HERE jane blere nga 4 spray per vizimin e fushes.

5--GEZIM BYLYKU           100

6-ART BYLYKU                 100 + 80

7-TRIFON BELERI             100                                                           PER FAZEN E DYTE

8 -FAIK FEJZAJ                  100                                      DO LUAHEN GJITHSEJT 12 NDESHJE-5 brenda per 90 =450 dhe 7 jashte

9-ALFRED OZUNI              100                  Per fazen e dyte-pata ne dispozicion $ 485.00 -PEllumbi.100: Arti  80'Gezim Ferro 105:Hajriu dhe Ylli nga 100

10-VALENT KOLAMI         100                 4 ndeshje brenda per 90 =360----{nje ndeshje albitroi Idriz Coma dhe nuk paguam,pra gjithsej 5 ndeshje brenda}

11- ARDIAN EMINI             100                              13 ndeshje x 10 =130 per uje

12-BLERIM COMA                200                                 gjithsejt          $ 490

13-BACI KLLOBOCISHTA 100

14-JOVAN KARANXHA    100

15-ALI GJOZA                    100

16-FLLADI KULLA             100

17-GEZIM FERRO              100 + 105

18-CIMI

19-HAJRI HAGOLLI            100

20-YLLI BECOLLI             100

21-SHPETIM SHALLAF

22 ARIF FEJZOLLI              100

23-ARTAN TOPALLI

 

 

 

 

 

PAGESAT PER SEZONIN E RI

https://webzoom.freewebs.com/albunitedfutboll/10 - Track 10.mp3               

     LISTA E KONTRIBUTIT

PER SESONIN 2010-2011

                                                                                                         S H P E N Z I M E

 

1-Nexhmi Etemi                   100                        |          Fee per fushen                                                250            blerje uji     $  100

2 -Gezim Ferro                     200                       |          referat  per ndeshjen e dates 15 gusht              180             webside     $  100

3-Gezim  Spahiu                   100                        |          referat per date gusht 29                                  220

4-Valent Kolami                   200                        |         referat per date  shtator 19                               190

5-Trifon Beleri                      100                        |         fee per kupen e CT                                          100

6-Jemir Lame                        100                       |         referat per date 3 tetor                                      230

7-Mitika Grazhdani                100                       |         DATA 10 TETOR referi kryesor                      100

8-Fatmir Berberi                    100                       |         Data 24 Tetor  refery  100 :asistentet 2x60=     220

9-Ardian Emin                       100                       |         Data 7 nentor  as/referet                   2x60=       120                                           

10-Pellumb Ahmeti                100                       |

11-Ylli Becolli                        100                      |               gjithsej      1490

12-Zini Fetahu                       100                       |                                  200

13-Gezim Bylyku                   100                       |

14-Fatmir Blaceri                   100                       |

15-Blerim Coma                     200                      |

16-Jovan Karanxha                100

17-Gjergji Pecani                    60

                       GJITHSEJT   1960

PAGESAT DHE SHPENZIME

   
  EDUART  BOCI                        !     100
   JEMIR LAME                             !    100
   GEZIM FERO                             !     100
   NEXHMI ETEMI                        !     100
   MITIKA GRAZHDANI               !     100
   GEZIM SPAHIU                          !     100
   VALENT KOLAMI                     !     100
   FATMIR BLACERI                      !     100
   ZINI FETAH                                 !      100
   PELLUMB AHMETI                     !      185
   HAJRI   AGOLLI                          !     
   JOVAN KARANXHA                  !      100
   BLERIM   COMA                         !       180[pagoi ref me 6/7/10]
   ARDIAN   RUCI                           !  ishte vit me thatesire
   GJERGJI PECANI                         !       100 pat paguar/gabimi im
   TRIFON BELERI                           !       100
   ARTAN TOPALLI                         !        50
   FATMIR BERBERI                        !        100
   YLLI BECOLLI                              !       100
   
                                                                                                           

                                               S H P E N Z I M E

Fee per regjistrimin per sezonin 2010-11                              $ 325

Gjysem fee per miniseson         2009                                    $ 150

Data 4/18/2010          referat    2x60=120   + 80{kryesori] =  200

                                                

    Data 5/23/10                                                       referat  $ 180

   Data 6/11/10                   u pagua fusha e futbollit prospe  $ 250

    DATA 06/13/10            arbitrat u paguan  --kryesori    100   Xhani  $ 60 - syzja $ 55  gjithsej=215

     Data  06/14/10              dergova cekun me $ 500   fee regjistrimi per kampionatin 2010-11

                                          uje dhe akull    9x10=90